چندی از اشعار روجا

گرچه اکثر ایرانیان نیما را شاعری پارسی‌گو می‌شناسند، ولی وی اشعاربسیاری به زبان مادریش مازندرانی گفته‌است که چندان مشهور نمی‌باشند و اکثر قریب به اتفاق از آن بی‌اطلاع‌اند.